Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

Ερείπιο του Αιγίου

Αποσαθρωμένο γείσο, φθαρμένα ανθέμια, αβέβαιο μέλλον

Παρά τη μεγαλοπρεπή είκόνα του κτηρίου, η τοποθέτηση των ακροκεράμων είναι ένα παρά ένα

Δύο παράταιρες καλόγριες ανάμεσα στα ανθέμια

Η είσοδος του κτηρίου

Η όψη του κτηρίου προς το ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: