Κυριακή 8 Ιουνίου 2014

Οδός Εισοδίων 2 Αίγιον: μεσοαστική οικία με εμπορικό κατάστημα στο ισόγειο

Ανθέμια αθηναϊκού τύπου από αχαϊκό εργαστήριο, τοποθετημένα ένα παρά ένα

Η είσοδος της οικίας τοποθετείται στη μέση της προσόψεως και εκατέρωθεν αυτής βρίσκονται τα δύο καταστήματα. Η πλατιά πρόσοψη έχει μόνο δύο παράθυρα, ενώ ανάμεσα σε αυτά και τη θύρα του εξώστη παρεμβάλλονται κόγχες, χωρίς γλυπτό ή ζωγραφικό διάκοσμο. Τα ανοίγματα του ορόφου δεν περιβάλλονται από κανένα διάκοσμο, ενώ και το γείσο είναι λιτό. Εντύπωση προκαλεί η απουσία γωνιακών ακροκεράμων

Δεν υπάρχουν σχόλια: