Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013

Καπάκι της πλατείας Ομονοίας

Αυτό το όμορφο καπάκι με το κεφαλαίο γράμμα Κ απαντάται κοντά στην πλατεία Ομονοίας, κατά μήκος των οδών Αθηνάς και 3ης Σεπτεμβρίου. Είναι άγνωστο ποιο δίκτυο βρίσκεται από κάτω

Δεν υπάρχουν σχόλια: