Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Καμαρόκλειδο με άγγελο και ψυχή

Δεν είναι σαφώς γνωστή η προέλευση του εικονιζόμενου καμαρόκλειδου, αν είναι δηλαδή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ούτε και το είδος του κτηρίου που κοσμούσε. Η πεταλούδα (ψυχή) συμβολίζει την ανθρώπινη ψυχή. Ο άγγελος που κρατάει πεταλούδα είναι ένα πένθιμο σύμβολο. Η κλίση της κεφαλής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα καμαρόκλειδα ήταν τοποθετημένα συμμετρικά κατά ζεύγος στο κτήριο. Είναι λοιπόν πιθανό αυτά να κοσμούσαν εκκλησία

Στο εργαστήριο του συντηρητή

Από το καμαρόκλειδο έλειπαν μεγάλα κομμάτια, τα οποία συμπληρώθηκαν με πηλό. Θα ακολουθήσει η επέμβαση στο χρώμα με πατίνα

Λεπτομέρεια με το κεφάλι του αγγέλου και την ψυχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: