Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Στους δρόμους της Νάξου

Μαρμάρινη επιγραφή στην λατινική γλώσσα, στο καστέλλι της Χώρας: CIVITAS NAXIENSIS A D MCMXCIII (1993)
Δήμος Νάξου 1985


ΥΔΡ(ευσις) Νάξου

Κοινότης Σαγκρίου 1984

Κ Α (Κοινότης Απειράνθου) 1977

Το ίδιο χωρίς χρονολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια: