Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

Επαρχιακός αλλά όχι επαρχιώτικος νεοκλασσικισμός

Ημικυκλικός φεγγίτης, και καλλιτεχνικά λιθοτεχνήματα πλαισιώνουν τη θύρα της εισόδου

Χυτοσιδηρά κιγκλιδώματα στον εξώστη του ορόφου

Όλα αυτά όμως παραμένουν ασυντήρητα και παρηκμασμένα. Ο Νεοέλληνας δεν ενδιαφέρεται για την ομορφιά!

Αριστοτεχνική θύρα με ημικυκλικό φεγγίτη και πέτρινο θύρωμα που σπάνιζε ακόμη και στις μεγάλες πόλεις


Πέτρινο πελεκητό θύρωμα και μικρή αλλά κομψή σιδεριά στο φεγγίτη


Δεν υπάρχουν σχόλια: