Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Το εργοστάσιο «Αρέθουσα» στη Χαλκίδα

Οι εργασίες αναστηλώσεως του εργοστασίου «Αρέθουσα» εξελίσσονται ταχύτατα. Μένει να δούμε εάν θα ξανατοποθετηθούν στα γείσα οι χαλκιδαίες κόρες και οι κρατήρες 

Δεν υπάρχουν σχόλια: