Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους στην Ακράτα Αχαΐας

Μετωπικό ακρωτήριο περιβαλλόμενο από κυμάτια. Ο πήλινος σταυρός δεν αποκαταστάθηκε μετά τη θράυση του

Γωνιακό ακρωτήριο του αετώματος της προσόψεως με γυναικεία μορφή

Το δεξιό φωνιακό ακρωτήριο της προσόψεως

Παρόμοια ακρωτήρια υπάρχουν στο ναό της Υπαπαντής στην Καλαμάτα

Σταυρόσχημα κεραμοπλαστικά κιγκλιδώματα

Διάκοσμος του δαπέδου με λευκό και μαύρο μάρμαρο


Ο Άγιος Χαράλαμπος της Ακράτας, κτίσμα του 1902

Δεν υπάρχουν σχόλια: