Σάββατο 17 Αυγούστου 2013

Το παλιό σχολείο της Κυπαρισσίας

Καλόγριες με τα αρχικά Ν Π Π στην πλίνθο


Πλήρης εγκατάλειψη. Κρίμα για τη συμπαθητική πόλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: