Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Άστοχη χρήση επικράνων σε κτήριο της Πάτρας

Στο δεξιό κτήριο όλες οι ψευδοπαραστάδες διατηρούν το πλάτος τους, ενώ στο εξεταζόμενο ακίνητο οι ακριανές έχουν χάσει το μισό πλάτος τους, με αποτέλεσμα την κατά μήκος κοπή των επικράνων

Στη δεξιά πλευρά του κτηρίου τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα: προκειμένου να χωρέσει η υδρορροή, το επίκρανο έχει κατακρεουργηθεί και έχει μετακινηθεί ακόμη πιο πλάγια, αφήνοντας ένα μέρος της ψευδοπαραστάδας ακάλυπτο


Μαρμάρινα φουρούσια με την τυπική νεοκλασσική ελίκωση, αλλά με ρηχό ανάγλυφο


Πλούσιος είναι ο πλαστικός διάκοσμος επάνω από τα ανοίγματα του ακινήτου, πιθανότατα από αμμοκονίαμα ή γύψο

Το γείσο κλύπτεται από κεραμίδια τύπου Μασσαλίας χωρίς ακροκέραμα

Τα επίκρανα του δευτέρου ορόφου είναι κορινθιακού ρυθμού, ενώ του πρώτου ορόφου είναι ιωνικού. Ημικυκλικά ανακουφιστικά τόξα με έντονη διακόσμηση εμπλουτίζουν την πρόσοψη του κτηρίου

Η αποκοπή των ακριανών επικράνων και ο περιορισμός τους από τις υδρορροές ουσιαστικά τα εξαφανίζει

Η τελευταία χρήση του κτηρίου ήταν η στέγαση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. Μετά τη χρεωκοπία του τραπεζικού ιδρύματος, το κτήριο στέκει άδειο

Η τυπική νεοελληνική παρουσία επάνω στα απομεινάρια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Οι φωτογραφίες είναι παραχώρηση του Αλέξανδρου Βλάχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: