Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Υπηρεσία Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΥΑΠ)

Πατησίων και Πανεπιστημίου γωνία
Καπάκι με πληθώρα πληροφοριών από την οδό Ευαγγελιστρίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: