Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Οι πήλινες Νίκες του Μουσείου Ακροπόλεως

Πήλινες Νίκες, πιθανότατα αετωματικές απολήξεις στέγης κτηρίου, 1ος - 3ος αι. μ.Χ.

Η ένταξή τους στην αίθουσα των κλιτύων της Ακροπόλεως
Πηγή: Μουσείο Ακροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: