Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Ο μουστακαλής της Καρδαμύλης

Γωνιακό ακροκέραμο με ανδρική μυστακοφόρο μορφή λαϊκής τεχνοτροπίας, προερχόμενο από εργαστήριο της Καλαμάτας

Η γωνία της στέγης με το μουστακαλή γέρο

Μετωπιαία ακροκέραμα με χαμηλό ανάγλυφο και λαϊκή - στην πραγματικότητα κακή - τεχνοτροπία

Κατά την ανακαίνιση της οικίας επαναλήφθηκε το λάθος που έχει επισημανθεί και άλλοτε: τα ακροκέραμα τοποθετήθηκαν επάνω από τους ακριανούς καλυπτήρες και όχι ανάμεσα στους στρωτήρες και τους καλυπτήρες. Για να στερεωθούν πασαλείφθηκαν με μπόλικο τσιμέντο. Στην επόμενη ανακαίνιση οι τεχνίτες του μέλλοντος θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα

Η οικία στον κεντρικό δρόμο της Καρδαμύλης είναι κτίσμα του 1920, με προσεγμένη ορθολιθοδομή. Το κιγκλίδωμα του ξύλινου εξώστη είναι λιτό

Εκτός από τα πασαλειμμένα με τσιμέντο ακροκέραμα, η πρόσοψη της οικίας είναι μισοκαλυμμένη με την κουρελαρία του καταστήματος του ισογείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: