Κυριακή 26 Αυγούστου 2012

Ακροκέραμο των Σελτζούκων

Απεικονίζει προσωπείο μυθολογικής μορφής. 12ος - 14ος αιώνας. Διάμετρος περίπου 15 εκ.

Εκτός από τα ακροκέραμα, είναι χρήσιμο να μελετάμε μερικές σημαντικές στιγμές της Ιστορίας μας. Σαν σήμερα το 1071 μ.Χ. έγινε στο Μαντζικέρτ μία απο τις σημαντικότερες μάχες του μεσαιωνικού Ελληνισμού, της οποίας η έκβαση σηματοδότησε την αρχή του τέλους της κυριαρχίας των Βυζαντινών στην Ανατολική Μικρά Ασία και είχε ως αποτέλεσμα το σταδιακό εξισλαμισμό του λίκνου του Χριστιανισμού εντός των επόμενων πέντε αιώνων.
Σχετικά με τη μάχη του Μαντζικέρτ εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: