Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Μαρμάρινα φουρούσια σε λαϊκή οικία της Κηφισιάς

Υποψία νεοκλασσικισμού υποδεικνύουν ο κοχλίας στο άκρο και το γείσο στην άνω επιφάνεια του φουρουσιού

Η οικία βρίσκεται στο χωριό της Κηφισιάς, κοντά στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί οι οικίες ήταν απλές, χωρίς πολλά διακοσμητικά στοιχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: