Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Αρχοντικό της Κορώνης, εν αναμονή ανακαινίσεως

Επίκρανο του 1868 αποτελούμενο από δύο τμήματα

Πολλοί θα το ήθελαν για δικό τους. Λίγοι θα μπορούσαν να το αποκαταστήσουν στην παλιά του αίγλη. Οι ιδιοκτήτες του, μεγάλη οικογένεια της Κορώνης με επιφανή μέλη, προτίμησαν να το δωρήσουν στο Δήμο της Κορώνης, προκειμένου αυτός να το αποκαταστήσει. Δεν γνώριζαν, δυστυχώς, τι εστί Ελληνικό Κράτος...
 
Από τη μία βλέπει προς το Κάστρο της Κορώνης και τον Ταΰγετο, από την άλλη προς την Καλαμάτα. Μόνο οι δημοτικές αρχές δεν το βλέπουν, κι ας το έχουν μέσα στα πόδια τους 

Δεν υπάρχουν σχόλια: