Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Καπάκια με νόημα κάτω από τα πόδια μας

Ένα από τα ύποπτα καπάκια των πεζοδρομίων της Αθήνας, που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς
ανησυχία και υποθέσεις για το νόημα των συμβόλων τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: