Σάββατο 17 Μαρτίου 2012

Μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας

Πλάκα, οδός Κυδαθηναίων: λιωμένα ανθέμια, διατηρημένα επίπεδα κεραμίδια και φουρουσάκια προστατευμένα από το γείσο

Τα κολωνάκια στις ποδιές των παραθύρων παλεύουν με τη φθορά του χρόνου και την απουσία συντηρήσεως 

Δεν υπάρχουν σχόλια: