Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Το Δημοτικό Σχολείο Άνω Σαγκρίου Νάξου

Ασβεστωμένα κορινθιακά επίκρανα στο μέσον της προσόψεως και φυσικά το απαραίτητο νεοελληνικό καλώδιο

Η πρόσοψη του σχολείου, χωρίς όμως αέτωμα και στέγη

Δεν υπάρχουν σχόλια: