Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015

Το αρχοντικό του Μαραθώνα


Κλασσικά αθηναϊκά ανθέμια του εργαστηρίου Ι. Ν. Λεβαντή κοσμούν τη στέψη της οικίαςΤα σημάδια φθοράς είναι έκδηλα τόσο στον κεραμοπλαστικό διάκοσμο, όσο και σε ολόκληρη την οικοδομή

Μεταγενέστερη προσθήκη τσιμεντένιου εξώστη, ο οποίος εγκιβώτισε τον αρχικό μαρμάρινο

Άποψη της εγκαταλελειμμένης οικίας από την πλατεία του χωριού της Αττικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: