Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Τα φουρούσια στην γωνία των οδών Αδριανού και Θέσπιδος στην Πλάκα

Φτερωτοί λέοντες στη γωνία του κτηρίου

Αντίρροποι κοχλίες επί της οδού Αδριανού

Εγκατάλειψη και τσίγκοι στο κεντρικότερο σημείο της παλιάς Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: