Κυριακή 17 Αυγούστου 2014

Καπάκια στους δρόμους του Ηρακλείου

Από κρητικό χυτήριο

Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Ηρακλείου 1992 από αθηναϊκό χυτήριο

Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Ηρακλείου 1991 από κρητικό χυτήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: