Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Ο τρούλος καλύπτεται από επίπεδα λεπιόσχημα κεραμίδια βορειοευρωπαϊκού τύπου. Τα θεωρούμενα ως ακροκέραμα δεν είναι κεραμικά, αλλά χτιστά, όπως και οι γεισίποδες

Ο πλαστικός διάκοσμος του τρούλου και των κωδωνοστασίων είναι ιδιαίτερα πλούσιος

Πήλινη καμινάδα που μόλις ξεχωρίζει ανάμεσα στους όγκους του ναού



Ο ναός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά χτίστηκε σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλλερ στη θέση ναού του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ήταν ο μητροπολιτικός ναός της πόλεως στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η Απελευθέρωση και η απόδοση του ιστορικού ναού του Μυροβλήτη στη χριστιανική λατρεία οδήγησε στην απόδοση του ναού στην μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Το ιστορικό του ναού στην ιστοσελίδα Thessaloniki 4 all.


Δεν υπάρχουν σχόλια: