Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Ο τρούλος καλύπτεται από επίπεδα λεπιόσχημα κεραμίδια βορειοευρωπαϊκού τύπου. Τα θεωρούμενα ως ακροκέραμα δεν είναι κεραμικά, αλλά χτιστά, όπως και οι γεισίποδες

Ο πλαστικός διάκοσμος του τρούλου και των κωδωνοστασίων είναι ιδιαίτερα πλούσιος

Πήλινη καμινάδα που μόλις ξεχωρίζει ανάμεσα στους όγκους του ναούΟ ναός του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά χτίστηκε σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλλερ στη θέση ναού του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος ήταν ο μητροπολιτικός ναός της πόλεως στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η Απελευθέρωση και η απόδοση του ιστορικού ναού του Μυροβλήτη στη χριστιανική λατρεία οδήγησε στην απόδοση του ναού στην μνήμη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Το ιστορικό του ναού στην ιστοσελίδα Thessaloniki 4 all.


Δεν υπάρχουν σχόλια: