Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Μακαρία η οδός

Κεραμικοί κρατήρες κοσμούν τους παραστάτες της εισόδου του κοιμητηρίου. Παρά τη φθορά του χρόνου, αντιστέκονται
Δωρεά των εξ Αμερικής ομογενώνΑνάγλυφο κόσμημα στην κόγχη του ιερού, με συνδυασμό νεοκλασσικών και λαϊκών στοιχείων

Η εκκλησία της Αγίας Τριάδος με τον δωδεκάπλευρο τρούλο δίπλα από το κοιμητήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια: