Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Καπάκια στους δρόμους της Πάτρας

Σύμπλεγμα με τα αρχικά Δ Π του Δήμου Πατρέων

Δημοτική Ε[ιχείρηση Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πατρών, σε έναν αρκετά παρδαλό σχεδιασμό

Δεν υπάρχουν σχόλια: