Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Μακεδονικό ακροκέραμο

Μαρμάρινο ακροκέραμο κτηρίου, προφανώς μεγάλων διαστάσεων, από τη Μακεδονία. Έχει τη μορφή πολεμιστή που φέρει κράνος. Επάνω στο κράνος είναι χαραγμένο το όνομα Αστυάναξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: