Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Το καμμένο ερείπιο

Φθαρμένοι Δίες από διαφορετικό χρώμα πηλού αντιστέκονται στην άκρη του γείσου

Ένας τρόπος καταπολεμήσεως του χαρακτηρισμού ενός κτηρίου ως διατηρητέου είναι η πυρπόληση. Ο χαρακτηρισμός δεν αίρεται, όμως η διατήρηση φαίνεται λιγότερο απαραίτητη. Είναι το αστικό αντίστοιχο της καταπατήσεως και του αποχαρακτηρισμού των καμμένων δασών

Ουσιαστικά το μόνο που απομένει να θυμίζει τα παλιά αστικά μεγαλεία είναι ο σκέτος τοίχος της προσόψεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: