Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ανασκαφικά ευρήματα της Κορίνθου

Κορινθιακού τύπου ανθέμιο με χαμηλό ανάγλυφο, εμπλουτισμένο με χρώματα. Στο πίσω μέρος πεντάγωνος καλυπτήρας 


Θραύσμα ακροκεράμου με διπλή έλικα και χρωματισμένη επιφάνεια
Ρωμαϊκό ανθέμιο χωρίς χρωματικό διάκοσμο
Ρωμαϊκό ανθέμιο του 2ου αιώνα μ.Χ.
 Πηγή: The American School of Classical Studies at Athens

Δεν υπάρχουν σχόλια: