Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Αρχαίο ακροκέραμο των Δελφών

Σπάραγμα πήλινου ακροκεράμου σε σχήμα ανθεμίου από τη στέγη της «Λέσχης των Κνιδίων»,
του οικοδομήματος του ιερού που ήταν διάσημο για τις ζωγραφικές συνθέσεις του Πολυγνώτου
στο εσωτερικό του (άλωση της Τροίας, κάθοδος στον Άδη), περίπου 450 π.Χ. Παρουσιάζει όλα
τα χαρακτηριστικά των αρχαίων ακροκεράμων: χαμηλό ανάγλυφο και χρωματισμό στο βάθος,
προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθηση του αναγλύφου. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια: