Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Σχολείο της Χώρας Νάξου

Το φθαρμένο από τους ανέμους ακρωτήριο του αετώματος

Λιωμένο από τους αρμυρούς ανέμους το επίχρισμα του κτηρίου

Εγκατάλειψη και το απαραίτητο καλώδιο.

Σκουριασμένη η πανέμορφη σιδεριά του φεγγίτη

Η όψη του σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: