Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Σχολείο της Χώρας Νάξου

Το φθαρμένο από τους ανέμους ακρωτήριο του αετώματος

Λιωμένο από τους αρμυρούς ανέμους το επίχρισμα του κτηρίου

Εγκατάλειψη και το απαραίτητο καλώδιο.

Σκουριασμένη η πανέμορφη σιδεριά του φεγγίτη

Η όψη του σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: