Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Νεοκλασσικό κτήριο στην προκυμαία της Χώρας Νάξου

Φρεσκοβαμμένα, αλλά σπασμένα τα κολωνάκια της στέψεως

Ανακλιντρόσχημο επίκρανο

Απλά, χωρίς ανάγλυφο διάκοσμο φουρούσια

Η ημερομηνία ανεγέρσεως (1905)

Ηόψη του κτηρίου στην προκυμαία της Χώρας


Δεν υπάρχουν σχόλια: