Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Το σπίτι με τους «αρακάδες» στην Πάτρα

          
Εξαιρετικής τέχνης και ασυνήθιστου σχήματος ακροκέραμο πατρινού εργαστηρίου, που πιθανώς αναπαριστά άνθος ορχεοειδούς φυτού. Στη συλλεκτική ορολογία είναι γνωστό ως «αρακάς». Υπάρχει ακόμη σε κτήρια της αχαϊκής πρωτεύουσας. Βρισκόταν και σε άλλες περιοχές του παλαιού νομού Αχαϊοήλιδος

Τα βιομηχανικά κεραμίδια είναι ένας εχθρός των ακροκεράμων, αφού οι τεχνίτες τα τοποθετούν με αυτό τον άκομψο τρόπο, που προϋποθέτει πάκτωμα των ακροκεράμων με τσιμέντο. Στην επόμενη αλλαγή της κεραμοσκεπής τα ακροκέραμα θα σπάσουν

Ένα παράταιρο ανθέμιο, δύο σπασμένα και τοποθέτηση ένα παρά ένα. Κανένας δεν ασχολείται με αναπαραγωγή ακροκεράμων για τις ανακαινίσεις των κτηρίων

Ανακλιντρόσχημο επίκρανο με φυτικό διάκοσμο

Η πρόσοψη της πατρινής οικίας με τις χαρακτηριστικές για την πόλη στοές στο ισόγειο

Δεν υπάρχουν σχόλια: