Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Δήμος Καλαμών 1936

Καπάκι του δικτύου υδρεύσεως της Καλαμάτας, που σπάνια πλέον συναντάται στους δρόμους της. Η πρωταύουσα της Μεσσηνίας απελευθερώθηκε πρώτη σαν σήμερα το 1821

Δεν υπάρχουν σχόλια: