Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013

Κιονόκρανα, σίμες, υδρορρόες, ανθέμια και κέραμοι στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως

Μαρμάρινο ανθέμιο του Παρθενώνος. Εδώ και καιρό δεν βρίσκεται σε αυτή τη θέση, κάτω από τη νότια πλευρά του μνημείου. Ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε στο Μουσείο

Από το παλαιό στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως 27 αρχαιότητες

Είκοσι επτά αποσπασματικές αρχαιότητες από τις αποθήκες του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως θα πάρουν τον δρόμο για το Νέο, καθώς ύστερα από αίτημα του δεύτερου, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά ως προς την παραχώρησή τους.
Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, που αιτήθηκε την έγκριση μεταφοράς, σχεδιάζει να εντάξει στις αίθουσές του τα 27 αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με μνημεία (κιονόκρανα, σίμες, υδρορρόες, ανθέμια και κέραμοι) και που εκτίθενται ήδη στις αίθουσές του.
Τα περισσότερα σώζουν σε σημεία τα χρώματά τους, γεγονός που θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας ως προς τη χρήση τους, σύμφωνα και με το σκεπτικό του Μουσείου.
Συγκεκριμένα, πλάκες εφαρμογής, εμπόλια και πόλοι (ξύλινα στοιχεία για την κατακόρυφη σύνδεση των σφονδύλων των κιόνων), που προέρχονται από τον Παρθενώνα, πρόκειται να εκτεθούν στη δυτική πλευρά του Β' ορόφου του Μουσείου της Ακρόπολης, εκεί όπου βρίσκονται τα προπλάσματα και τα τεχνικά στοιχεία των κλασικών χρόνων. Σίμες, υδρορρόες και κέραμοι του αρχαίου ναού θα τοποθετηθούν στην αρχαϊκή αίθουσα.
Επίσης, ένα τμήμα μαρμάρινου θρόνου θα γίνει αντικείμενο έρευνας για την αναζήτηση συνανηκόντων θραυσμάτων σε αντιστοιχία με το μαρμάρινο θρόνο που εκτίθεται στην αίθουσα των μεταπαρθενωνείων, ενώ ένα άλλο θραύσμα γλυπτού, που προέρχεται από τον διάκοσμο του Παρθενώνα, έχει σχετιστεί με τις εναέτιες μορφές που εκτίθενται στον Γ΄ όροφο του Μουσείου.
Πηγή: in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: