Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Το σπίτι με τους Δίες

Ακροκέραμα με τη μορφή του Διός καλυμμένα από λειχήνες. Αυτό δεν είναι το μόνο σημάδι εγκατάλειψης

Μετωπιαία και γωνίες, είναι έργα αθηναϊκού εργαστηρίου από κόκκινο πηλό

Η έδρασή τους γίνεται επί επιπέδων κεράμων. Η υπόλοιπη στέγη καλύπτεται από επίπεδα γαλλικά κεραμίδια

Φθορά και ρωγμές, εγκατάλειψη και αίσθηση τέλους


Το περιστέρι συμπληρώνει το κενό

Τα καλώδια της ΔΕΗ αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο του ελληνικού τοπίου

Εντύπωση προκαλεί το ξύλινο πρέκι του παραθύρου. Εντύπωση προκαλεί και ο τρόπος που στερεώνονταν στα κτήρια τα καλώδια των δικτύων κοινής ωφελείας στα πρώτα τους χρόνια

Μπροστά στο νεωτερισμό του ρεύματος και του τηλεφώνου, ο σεβασμός της αρχιτεκτονικής ήταν μία ασήμαντη λεπτομέρεια. Παρεμπιπτόντως, οι μονωτήρες, που φαίνονται από το έδαφος τόσο όμοιοι, παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία σχημάτων και επιγραφών και αποτελούν αντικείμενο συλλογής. Θα μας απασχολήσουν πάλι στο μέλλον

Μεταλλική ανάγλυφη επιγραφή της ασφαλιστικής εταιρείας Νorth British & Mercantile με τον Άγιο Γεώργιο δρακοντοκτόνο, προστάτη των Άγγλων

Το τυπικό νεοκλασσικό κιγκλίδωμα επάνω σε τσιμεντένιο εξώστη της πλαϊνής όψεως

Το σπίτι με τους Δίες και το αβέβαιο μέλλον, μάρτυρας μιας εποχής που δεν συγκινεί πλέον πολλούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: