Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Το «δεσποτικό», μέγαρο της Μητροπόλεως Ηλείας και Ωλένης

Τα ακρωτήρια του αετώματος της προσόψεως είναι μαρμάρινα

Το κεντρικό ακρωτήριο κατέπεσε στο έδαφος κατά το σεισμό της 26ης Μαρτίου 1993. Δεν αποκαταστάθηκε, δεν αντικαταστάθηκε

Το δεξιό γωνιαίο ακρωτήριο

Το αριστερό γωνιαίο ακρωτήριο

Το αέτωμα της προσόψεως. Είναι εμφανής η απουσία του κεντρικού ακρωτηρίου

Φουρούσι του εξώστη της προσόψεως

Ιωνικό επίκρανο της εισόδου

Γλάστρα στον παραστάτη της αυλόπορτας

Το μητροπολιτικό μέγαρο όπως φαίνεται από ανατολικά

Άποψη από τα δυτικά
Ανάμεσα στις πολυκατοικίες της οδού 28ης Οκτωβρίου του Πύργου ξεχωρίζει ένα ιδιαίτερο νεοκλασσικό κτήριο με αέτωμα και πλούσιο μαρμάρινο διάκοσμο. Αρχικά αποτελούσε κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Όταν η Ηλεία αποσπάσθηκε εκκλησιαστικώς από τη Μητρόπολη Πατρών, το ακίνητο αγοράσθηκε από την τράπεζα και εγκαταστάθηκε σε αυτό η έδρα της και η κατοικία του Μητροπολίτη. Η αγορά ολοκληρώθηκε το 1939 επί Μητροπολίτου Αντωνίου Πολίτη

Το κεντρικό ακρωτήριο του αετώματος πριν καταπέσει από το σεισμό του Μαρτίου 1993. Λόγω του βάρους του μαρμάρου παρέμεινε σπασμένο στο πεζοδρόμιο για χρόνια, πριν χαθεί για πάντα

Το αριστερό μαρμάρινο ακρωτήριο του αετώματος, φωτογραφημένο πριν το 1993

Το «δεσποτικό» είδε την περιοχή γύρω του να μεταμορφώνεται από τη γραφική νεοκλασσική επαρχιακή πόλη του δεκάτου ενάτου αιώνα σε μία ακόμη τσιμεντούπολη της αντιπαροχής. Οι σεισμοί του Μαρτίου 1993 χτύπησαν και αυτό το κτήριο και έριξαν από το βάθρο του στο δρόμο το μαρμάρινο κεντρικό ακρωτήριο του αετώματος. Ευτυχώς η Μητρόπολη προχώρησε σχετικά γρήγορα στην αποκατάστασή του με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο, υπό την επίβλεψη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων. Η ίδια φροντίδα επιφυλάχθηκε και για το πλούσια διακοσμημένο εσωτερικό του. Έτσι η Μητρόπολη διέσωσε την αξιοπρεπή έδρα της και ο Πύργος χαίρεται ένα από τα καλύτερα αλλά δυστυχώς από τα λίγα μνημειώδη κτήρια που του απέμειναν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: