Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

Ένας εξαιρετικός αθηναϊκός Ερμής

Δείγμα ξαιρετικής κεραμοπλαστικής ο γωνιακός Ερμής, δεν είναι ο αντίστοιχος των μετωπαίων ακροκεράμων αυτού του κτηρίου

Το ανακαινισμένο κτήριο βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας, χαμένο μέσα στις πολυκατοικίες

Το μετωπιαίο αντίστοιχο είναι αυτό, που το βρίσκουμε πακτωμένο με τσιμέντο ανάμεσα σε σύγχρονα βιομηχανικά κεραμίδια σε συνοικία της Αθήνας

Ο ιδιοκτήτης της οικίας είχε ασφαλώς μεράκι και διάθεση να δημιουργήσει κάτι ωραίο. Το τελικό αποτέλεσμα του στεγάστρου επάνω από την είσοδο της μονοκατοικίας του όμως απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί ωραίο. Τα ακροκέραμα που αγόρασε από τις μάντρες υλικών κατεδαφίσεως στενάζουν μέσα στο τσιμέντο

Δεν υπάρχουν σχόλια: