Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Ανθισμένο μπαλκόνι των Εξαρχείων

Το κάγκελο εμπεριέχει τα τυπικά νεοκλασσικά στοιχεία: μαίανδρο και έλικες. Το φουρούσι όμως είναι εντελώς ασυνήθιστο: κάτω από τις μαρμάρινες, χωρίς διάκοσμο πλάκες που στηρίζουν το μάρμαρο του μπαλκονιού, δύο πήλινα φουρούσια με τερατόμορφα προσωπεία

Τα αυτιά των μορφών τους προσδίδουν αποτρεπτικό χαρακτήρα

Οι έντονες καμπύλες στο σώμα του φουρουσιού πίσω και κάτω από το αποτρεπτικό προσωπείο, του δίνουν την έντονη πλαστικότητα που του στερεί το σχετικά μικρό μέγεθός του

Δεν υπάρχουν σχόλια: