Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Τα ιωνικά δάπεδα του Φετιχιέ Τζαμί

Ιωνικά κιονόκρανα πακτωμένα στο δάπεδο του προνάου

Εάν δεν είχε φύγει το ενδιάμεσο κονίαμα, θα έμοιαζε με ένα συνηθισμένο πλακόστρωτο δάπεδο


Το Φετιχιέ Τζαμί ή Τζαμί του Πορθητή είναι το παλαιότερο σωζόμενο οθωμανικό μνημείο της πόλεως. Είναι κτισμένο επάνω στα ερείπια μίας εκκλησίας, της οποίας οι κόγχες του ιερού διακρίνονται στο πίσω μέρος του κτηρίου. Και αυτή με τη σειρά της είχε ανεγερθεί σε επαφή με την κιονοστοιχία της Ρωμαϊκής Αγοράς. Λόγω της πληθώρας διαθέσιμου οικοδομικού υλικού κατά το χρόνο ανεγέρσεώς του, ενσωματώνει αρχιτεκτονικά μέλη των κλασσικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων, μεταξύ των οποίων και τα ιωνικά κιονόκρανα της αρχαίας εποχής.

Από το 1834, όταν η Αθήνα έγινε Πρωτεύουσα και μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, το Φετιχιέ Τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό αρτοποιείο. Στη φωτογραφία στρατιώτες φορτώνουν καρβέλια ψωμί σε κάρα. Δεξιά πίσω από τον ψηλό τοίχο διακρίνεται το γείσο της σκεπής του τζαμιού. Τα κτήρια που το περιέβαλλαν τότε, έχουν κατεδαφιστεί

Δεν υπάρχουν σχόλια: