Κυριακή 18 Μαρτίου 2012

Στους δρόμους του Δήμου Αθηναίων

Του 1934, στην οδό Ακάμαντος, επί δημαρχίας Σπυρίδωνος Μερκούρη ή Κωνσταντίνου Κοτζιά. Εάν είχε τοποθετηθεί προεκλογικά, τότε ανήκει στη δημαρχία του πρώτου

Οδός Καπνικαρέας, άνευ χρονολογίας

ΔΑ 1957, στην οδό Λυσίου, επί δημαρχίας Παυσανία Κατσώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: