Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012

Τα σχέδια του Charles Robert Cockerell για το ναό της Αφαίας στην Αίγινα

Λεπτομέρειες ζωγραφισμένων και επιχρυσωμένων κοσμημάτων. Τσιγγογραφία και ακουατίντα με χρωματισμό και επιχρύσωση στο χέρι, 25,7Χ42,1 εκ.

Η κεράμωση της στέγης. Τσιγγογραφία και ακουατίντα, 24,5Χ37,5 εκ.


Εξωτερικός ρυθμός. Τσιγγογραφία και ακουατίντα με χρωματισμό στο χέρι, 35Χ20,9 εκ

Το δυτικό ακρωτήριον. Τσιγγογραφία και ακουατίντα, 21,2Χ19 εκ.

Τμήμα της ανατολικής όψεως. Τσιγγογραφία και ακουατίντα με χρωματισμό στο χέρι, 42Χ26,6 εκ. 

Ο ναός της Αφαίας, Αίγινα. Τσιγγογραφία και ακουατίντα, 19Χ25,5 εκ. 

Από την έκδοση: Cockerell, C.R., R.A. "The Temples Of Jupiter Panhellenius At Ægina, And Of Apollo Epicurius At Bassæ Near Phigaleia In Arcadia".

Πηγή: Royal Academy of Arts Collections

Δεν υπάρχουν σχόλια: