Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Το ακροκέραμο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες της Φιγαλείας

«Το εσωτερικό του ναού του Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες μετά την ανασκαφή». Χαλκογραφία 24,9Χ35,6 εκ. υπό Charlew Robert Cockerell, Λονδίνο 1860. Βασιλική Ακαδημία Τεχνών. Διακρίνονται τα τμήματα της ζωφόρου, το χαμένο κορινθιακό κιονόκρανο και δεξιά, μπροστά από το ιωνικό κιονόκρανο, το ακροκέραμο. Το όπλο και ο σκύλος σε ετοιμότητα, επειδή οι ελληνικές αρχαιότητες εκείνη την εποχή είχαν πολλούς «λάτρεις» 

Το ίδιο ακροκέραμο εκτεθειμένο στο Βρεταννικό Μουσείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: