Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Ο γλυπτικός και χρωματικός διάκοσμος του Παρθενώνος

Ζωγραφική αναπαράσταση του Παρθενώνος. Διακρίνονται οι μετόπες και τα τρίγλυφα, το αέτωμα, η σίμη
σε σχήμα λεοντοκεφαλής και τα ακροκέραμα. Όλα τα διακοσμητικά στοιχεία ήταν επιχρωματισμένα

Δεν υπάρχουν σχόλια: