Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς

Σύγχρονα αντίγραφα των αρχικών ακροκεράμων του θεάτρου από το εργαστήριο του Χαράλαμπου Γκούμα

Κεραμικά φουρουσάκια του γείσου

Η σίμη του αετώματος


Ανάγλυφος διάκοσμος του επιστυλίου

Μεγάλο επίκρανο κορινθιακού ρυθμού

Καμαρόκλειδο με τη μορφή της κρανοφόρου Αθηνάς

Επίκρανα της προσόψεως τοποθετημένα κατά ζεύγη

Κορινθιακό κιονόκρανο του προπύλου και επίκρανο του ιδίου ρυθμού

Η βάση του κίονα. Οι γλυφές των κιόνων δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ

Η βόρεια όψη

Η όψη του Θεάτρου, που αρχίζει να λούζεται στο πρωινό φως του Δεκαπενταύγουστου
Μπορείτε να βρείτε παλιές φωτογραφίες, βιβλιογραφία και αρθρογραφία για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: