Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014

Χαλκίδα, γωνία οδών Φαβιέρου και Παπαναστασίου

Όψιμα ακροκέραμα του αθηναϊκού εκλεκτοικισμού μαζί με κορινθιακά επίκρανα αποτελούν τον κεραμοπλαστικό διάκοσμο της διώροφης οικοδομής

Ανάμεσα στα αυθεντικά ακροκέραμα, ξεπηδούν και μερικά ανθέμια σύγχρονης παραγωγής

Να και μία παλιά καλόγρια


Η επί της οδού Παπαναστασίου όψη του ακινήτουυ

Η πρόσοψη επί της οδού Φαβιέρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: