Σάββατο 2 Αυγούστου 2014

Φωκαίας 8 και Φυλής: απογυμνωμένο ερείπιο χωρίς μέλλον

Τυπικά φουρουσάκια του γείσου

Επίκρανο κορινθιακού ρυθμού, ένα από τα ελάχιστα που σώζονται στη θέση τους

Στη θέση του επικράνου κενό και σπασμένοι σοβάδες

Ψευδοπαραστάδα στη μέση του τοίχου μεταξύ των παραθύρων διατηρεί τη συνέχεια του διακόσμου των όψεων. Τα δύο τμήματα τοίχου ήταν διακοσμημένα με τοιχογραφίες, των οποίων σώζονται ίχνη

Ρημαγμένο και χωρίς μέλλον το σπίτι στη γωνία της υποβαθμισμένης γειτονιάς περιμένει ή τις μπουλντόζες, ή το θαύμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: