Κυριακή 18 Μαΐου 2014

Επίκρανα της μικρασιατικής πόλεως Αφροδισιάδος

Μαρμάρινο επίκρανο με τη μορφή της θεάς Αφροδίτης εν μέσω φύλλων ακάνθου

Ο θεός Απόλλων εν μέσω φύλλων ακάνθου

Η θεά Τύχη

Επίκρανα με μορφές Ερωτιδέων

Πηγή: Turcja w sandalach.
Σχετικά με την Αφροδισιάδα: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: