Σάββατο 1 Μαρτίου 2014

Η οικία με τις κόρες στην Ακράτα Αχαΐας

Κλασσικά ακροκέραμα με θηλυκές μορφές πατρινού εργαστηρίου σε ανορθόδοξη τοποθέτηση στις πλευρές του αετώματος πλαισιώνουν το μετωπικό ακρωτήριο, το οποίο επίσης κοσμείται με θηλυκή μορφή

Η τοποθέτηση των ακροκεράμων στο αέτωμα είναι σε ένα παρά ένα κεραμίδι

Γωνικό ακρωτήριο του αετώματος

Η ένα παρά ένα τοποθέτηση επαναλαμβάνεται σε όλη τη στέγη

Ανακλιντρόσχημο επίκρανο πατρινού εργαστηρίου με θηλυκή μορφή φέρουσα έγχορδο μουσικό όργανο

Σφυρήλατο κιγκλίδωμα στηρίζεται από χυτά κολωνάκια

Ο όροφος της οικίας

Η οικία εντός του οικιστικού πλαισίου της κωμοπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: