Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Πανεπιστημίου 22 και Ομήρου: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Ιωνικό κιονόκρανο της εισόδου, πιθανότατα επανάχρηση από το προηγούμενο κτήριο

Νεοκλασσικό φουρούσι και μαρμάρινο κιγκλίδωμα

Κλασσικίζουσα όψη της όψεως του κτηρίου, με στοιχεία της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής των αρχών του εικοστού αιώνα

Λίγο πριν την αποπεράτωση της ανεγέρσεως του αρχικού κτηρίου το 1900

Το νεοκλασσικό κτήριο της Αρχαιολογικής Εταιρείας που κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του 1950
Διαβάστε σχετικά με την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία στην ιστοσελίδα της και στην Αρχαιολογία της Πόλεως των Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: