Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

Μ Τ Σ 1936

Καπάκι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού επί της οδού Αμερικής, με χρονολογία 1936
Για το μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού διαβάστε στην Αρχαιολογία της πόλεως των Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: